Flipperen is het wegduwen van de dagschoot met behulp van een hard stuk plastic zoals een credit card of een stuk frisdrankfles.

Wat kunt u hiertegen doen?

Ook hier geldt: zorg dat de deur op het nachtslot zit. Het is dan niet mogelijk te flipperen omdat de dagschoot niet teruggeduwd kan worden. Ook een anti-inbraakstrip werkt tegen flipperen.